Διερεύνηση επαναλαμβανόμενων (καθ’ έξιν) αποβολών

Διερεύνηση επαναλαμβανόμενων (καθ’ έξιν) αποβολών

Μία ιδιαίτερα δυσάρεστη κατάσταση για ένα ζευγάρι είναι όταν υπάρχει ιστορικό δύο ή περισσότερων αποβολών εμβρύου πριν τις 20 εβδομάδες κύησης. Τα συχνότερα αίτια είναι οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που μπορεί να οφείλονται σε αντίστοιχες χρωμοσωμικές ανωμαλίες τον γονέων, ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας, ανοσολογικά αίτια, θρομβοφιλία της μητέρας, ορμονικές διαταραχές όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, οι θυρεοειδοπάθειες, και άλλες.

Η διερεύνηση των καθ’ έξιν αποβολών περιλαμβάνει ένα λεπτομερές ιστορικό, κλινική και γυναικολογική εξέταση, καθώς και μια σειρά εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων. 

Κλείστε ραντεβού