Οικογενειακός προγραμματισμός και αντισύλληψη

Ο οικογενειακός προγραμματισμός παρέχει τη δυνατότητα στη γυναίκα ή στο ζευγάρι να ελέγχει την αναπαραγωγική ικανότητα με εφαρμογή αξιόπιστων μεθόδων. Το περιεχόμενο του οικογενειακού προγραμματισμού περιλαμβάνει εκτός από την παροχή αντισύλληψης, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την πρόληψη από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. 

Σήμερα υπάρχει ποικιλία ασφαλών και αποτελεσματικών αντισυλληπτικών. Στην επιλογή της αντισυλληπτικής μεθόδου, λαμβάνονται υπ’ όψιν η επιθυμία, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η συχνότητα των επαφών, η ποιότητα και το μέλλον της σχέσης, η οικειότητα με τη μέθοδο, η κατάσταση υγείας και το οικονομικό κόστος της μεθόδου.

Διάφοροι μέθοδοι αντισύλληψης:

  • Διακεκομμένη επαφή
  • Προφυλακτικά
  • Ενδομήτριο σπείραμα
  • Ασντισυλληπτικά δισκία/ δακτύλιος/αυτοκόλλητα
  • Επείγουσα αντισύλληψη (χάπι επόμενης ημέρας)
  • Απολίνωση σαλπίγγων

Κλείστε ραντεβού