Διερεύνηση υπογονιμότητας

Η υπογονιμότητα είναι η αδυναμία επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από ένα χρόνο τακτικών, ελεύθερων – χωρίς προφύλαξη –σεξουαλικών επαφών. Η υπογονιμότητα σε ένα ζευγάρι μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας, του άνδρα ή και των δύο. 

Είναι σημαντικό κάθε ζευγάρι που επιθυμεί να τεκνοποιήσει, να απευθύνεται σε εξειδικευμένο γυναικολόγο αναπαραγωγής, για να ενημερωθεί για θέματα γονιμότητας και τεκνοποίησης, αλλά και για να προβεί σε διερεύνηση γονιμότητας, σε περίπτωση που ο γιατρός το κρίνει απαραίτητο. Σε γυναίκες άνω των 36 ετών, πρέπει το ζευγάρι να επισκεφθεί έναν εξειδικευμένο γυναικολόγο αναπαραγωγής μετά από 6 μήνες συχνών και ελεύθερων σεξουαλικών επαφών.

Το ζευγάρι υποβάλλεται σε διερεύνηση με πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγχο. 

Η διερεύνηση της υπογονιμότητας περιλαμβάνει και τη διερεύνηση της διαβατότητας των σαλπίγγων με Υπερηχογραφική Σαλπιγγογραφία με Αφρό (HyFoSy).

Κλείστε ραντεβού