Ομιλίες - Βραβεία

Συνέδρια

37th Virtual Annual Meeting of ESHRE, 26 June to 1 July 2021

Διαδικτυακό 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας 01/2021

Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα - Απεικονιστικά διλήμματα στη γυναικολογία, 20-22 Νοεμβρίου 2020 Διαδικτυακά

35o Annual Meeting of ESHRE,
Vienna, Austria, 23 to 26 June 2019

Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα, 18 Μαΐου 2018

34o Annual Meeting of ESHRE,
Barcelona, Spain, 1 to 4 July 2018

ESHRE Campus Course,
Hamburg, Germany, 25 to 26 May 2018

18th World Congress of Gynecological Endocrinology, ISGE, Florence, Italy, 7 to 10 March 2018

33o Annual Meeting of ESHRE,
Geneva, Switzerland, 2 to 5 July 2017

32o Annual Meeting of ESHRE,
Helsinki, Finland, 3 to 6 July 2016

31o Annual Meeting of ESHRE,
Lisbon, Portugal, 14 to 17 June 2015

30o Annual Meeting of ESHRE,
Munich, Germany, 29 June to 2 July 2014

13th International Breast Cancer Conference, St. Gallen, Switzerland, 13 to 16 March 2013